رشته کامپیوتر

رشته نقشه کشی ساختمان

رشته حسابداری مالی

رشته عمران

رشته برق

رشته برق

هنرستان کار و اندیشه

استفاده از تجهیزات بروز و مدرن

اساتید مجرب از بهترین مدارس شهر تهران

دارای چندین کارگاه مجهز

دارای چندین سایت کامپیتور

تجهیزات هوشمند برای تدریس

پنل کاربری